Home

WELKOM


Dit is de website van de op te richten vereniging Energie UQ.

Het doel van de vereniging is om zonder aardgas te kunnen leven in Usquert. We willen ons gaan inzetten voor de energietransitie, en ons daarbij vooral richten op het opwekken en opslaan van duurzaam opgewekte energie. Hierbij willen we gebruik maken van nieuwe hulpmiddelen en technieken.

We richten ons daarbij ook expliciet op het estethische aspect van de techniek. Er zijn genoeg lelijke windmolens, zonnepanelen etc.

Hoewel energiebesparen ook belangrijk is, gaan we ons daar niet direct mee bezig houden, het zou erg mooi zijn zijn als dit door andere dorpsgenoten opgepakt wordt.